Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (2024)

Bel Ons

0314 375 300

E-mail

verkoop@vanegmond.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen

Zoeken

Nieuws

9 oktober, 2020

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (2)
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwe standaarden voor de industrie met het webgebaseerde visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified van Siemens

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens

Siemens komt nu met het SIMATIC WinCC Unified visualisatiesysteem waarmee je digitaliseringsuitdagingen in mechanische engineering en installatiebouw succesvol kunt beheersen, dankzij de nieuwste hardware- en softwaretechnologieën.

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (3)Digitalisering binnen de machine- en installatiebouw kent veel uitdagingen. Siemens komt nu met het SIMATIC WinCC Unified visualisatiesysteem waarmee je digitaliseringsuitdagingen in mechanische engineering en installatiebouw succesvol kunt beheersen, dankzij de nieuwste hardware- en softwaretechnologieën.Het systeem is geïntegreerd in de TIA Portal, bevat de laatste webtechnologieën en hoge performance reserves voor de komende jaren. Hierdoor is het mogelijk om jeideeën te implementeren zoals je dit zelf wilt.

Het nieuwe webgebaseerde visualisatiesysteem van Siemens bestaat initieel uit de visualisatie-software Simatic WinCC Unified en Simatic HMI Unified Comfort Panels, de nieuwe generatie HMI-panelen. Het systeem biedt de gebruiker een oplossing voor HMI- en SCADA-toepassingen (Supervisory Control and Data Acquisition), en zal in de toekomst ook beschikbaar zijn voor scenario’s als Industrial Edge, Cloud en Augmented Reality.

Het SIMATIC WinCC Unified systeemvoldoet aan alle eisen voor het gebruik en de bewaking van industriële installaties, voor nu en in de toekomst.

WinCC Unified Software

SIMATIC WinCC Unified is de nieuwe visualisatiesoftware in de TIA-portal V16. Na volledig nieuw ontwikkeld te zijn, is de runtime nu gebaseerd op moderne webtechnologieën zoals HTML5, SVG en JavaScript. Dit geeft toegang tot de visualisatie met elke moderne webbrowser. WinCC Unified is schaalbaar van een single-user systeem op panel- of pc-basis tot complexe en gedistribueerde toepassingen. De userinterface is vectorgebaseerd en maakt het opschalen van klein naar groot veel gemakkelijker. Met de verschillende opties zoals 'Kalender' of 'Performance Insight' kunnen toepassingen ook vrij worden opgeschaald qua functie.

Dankzij krachtige en open interfaces is WinCC Unified in staat om andere softwaretools (bijvoorbeeld uit de IT-omgeving) te integreren en te combineren in een uniform bedieningsconcept. WinCC Unified wordt zo een integratieplatform voor het koppelen van gegevens uit de productie met gegevens uit de IT-wereld.

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (4)

WinCC Unified Panels

De SIMATIC HMI Unified Comfort Panels brengen innovatieve bedieningsconcepten binnen bereik op basis van de nieuwe visualisatiesoftware SIMATIC WinCC Unified. Alle apparaten van 7 tot 22 inch bieden hetzelfde aantal interfaces en een maximaal gebruikscomfort dankzij de moderne multi-touch-technologie. De nieuwe hardware levert ook aanzienlijk meer vermogen voor de implementatie van de visualisatie. Dit maakt het mogelijk om veel grotere toepassingen dan voorheen te implementeren op een panelsysteem.Om de IT-veiligheid van de apparaten te garanderen, maakt Siemens gebruik van een eigen besturingssysteem; functies of interfaces die niet nodig zijn, kunnen eenvoudigweg worden gedeactiveerd.

Elk Unified Comfort Panel is verkrijgbaar in twee designvarianten. Naast het standaard design met Siemens- en SIMATIC HMI-branding met een zilverkleurig aluminium frame, is er ook een neutraal design zonder branding in een zwart aluminium frame beschikbaar.

Open visualisatiesysteem

Bij de ontwikkeling van het systeem stond voor Siemens voornamelijk de openheid van het systeem voorop. Hiertoe werden open API-interfaces zoals TIA Portal Openness geïmplementeerd, die enerzijds geautomatiseerde engineering mogelijk maken en anderzijds de uitwisseling van gegevens tijdens gebruik aanzienlijk vereenvoudigen. Hiervoor heeft de gebruiker de beschikking over een ODK-interface (Open Development Kit) en een OpenPipe-interface en kunnen bovendien andere applicaties in de interface van WinCC Unified wordengeïntegreerd.

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (5)

Voordelen SIMATIC WinCC Unified van Siemens

  • De nieuwste technologie en bewezen expertise: Met WinCC Unified krijgjemeer dan 30 jaar ervaring met Human Machine Interface (HMI) in machines en totale fabrieken. De runtime van de nieuw ontwikkelde visualisatie software SIMATIC WinCC Unified in TIA Portal is gebaseerd op native Web technologies, zoals HTML5, SVG en JavaScript.
  • Eenvoudige en continue schaalbaarheid: Met SIMATIC WinCC Unified, kun je eenvoudig en consistent al je applicaties uitbreiden, van operator panel direct bij de machine tot complexe SCADA oplossingen.
  • Werkt altijd, in verschillende omgevingen: De toegepaste technologie staat maximale vrijheid toe in het selecteren van workflow environment. WinCC Unified is beschikbaar voor panel en PC-gebaseerde systemen.
  • Groei gebaseerd op jouw eisen en wensen: SIMATIC WinCC Unified biedt een breed scala aan opties voor industrie specifieke voorwaarden en kan benut worden voor de gebruikersspecifieke applicaties met open interfaces. Dankzij de nieuwe technologie en het hoge openness niveau, kun jegemakkelijk data uitwisselen van WinCC Unified met andere systemen.

Meer weten over SIMATIC WinCC Unified van Siemens
of direct bestellen? Dat kan in onze portal!

Naar de portal!

Deel dit artikel

Webgebaseerd visualisatiesysteem SIMATIC WinCC Unified Siemens (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6626

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.